Bruk av twitter i virksomheten

I dagens samfunn blir det stadig vanligere at virksomheter bruke sosiale medier. Twitter kan vise seg å bli en stor suksess for bedriften hvis det brukes riktig, og være en genial markedsførings- og kommunikasjonskanal ut mot bedriftens kunder. Samtidig kan dårlig bruk av Twitter få store konsekvenser for bedriften om det ikke brukes riktig. Jeg skal nå gå inn på hvordan Twitter kan brukes for å gi gevinst for en virksomhet.

Gartners fire strategier for mikroblogging
Gartner har utarbeidet fire strategier de mener bedrifter bør vurdere om de skal engasjerer seg i kanaler for mikroblogging som f.eks. Twitter.

1. Direkte
Her skal bedriften opprette en eller flere offisielle kontoer i bedriftsnavnet eller produktnavn.  Når man oppretter slike kontoer er det viktig å tenke på at kommunikasjon med en slik konto må ses på som offisiell, samtidig som det er viktig å opprette en god balanse slik at man ikke blir oppfattet som kjedelig eller statisk. Det er også viktig å ha et forhold til hvordan man skal behandle tilbakemeldinger og spørsmål. Uvettig bruk av tweets og svar på henvendelser kan skade bedriften enormt. Garnter legger vekt på at det kan være viktig å opprette brukere for de største merkevarenavnene i bedriften som et minimum, slik at ikke andre gjør det og bruker dem uriktig for å skade bedriften. Les videre