Bruk av twitter i virksomheten

I dagens samfunn blir det stadig vanligere at virksomheter bruke sosiale medier. Twitter kan vise seg å bli en stor suksess for bedriften hvis det brukes riktig, og være en genial markedsførings- og kommunikasjonskanal ut mot bedriftens kunder. Samtidig kan dårlig bruk av Twitter få store konsekvenser for bedriften om det ikke brukes riktig. Jeg skal nå gå inn på hvordan Twitter kan brukes for å gi gevinst for en virksomhet.

Gartners fire strategier for mikroblogging
Gartner har utarbeidet fire strategier de mener bedrifter bør vurdere om de skal engasjerer seg i kanaler for mikroblogging som f.eks. Twitter.

1. Direkte
Her skal bedriften opprette en eller flere offisielle kontoer i bedriftsnavnet eller produktnavn.  Når man oppretter slike kontoer er det viktig å tenke på at kommunikasjon med en slik konto må ses på som offisiell, samtidig som det er viktig å opprette en god balanse slik at man ikke blir oppfattet som kjedelig eller statisk. Det er også viktig å ha et forhold til hvordan man skal behandle tilbakemeldinger og spørsmål. Uvettig bruk av tweets og svar på henvendelser kan skade bedriften enormt. Garnter legger vekt på at det kan være viktig å opprette brukere for de største merkevarenavnene i bedriften som et minimum, slik at ikke andre gjør det og bruker dem uriktig for å skade bedriften. Les videre

Elegantè – Strategi for bruk av sosiale medier

Elegantè er en bank som retter seg mot unge mennesker i alderen 18-30 år som er i ferd med å etablere seg i samfunnet. De tilbyr tjenester som lån, sparing, forsikring og rådgivning, og ønsker å være til god støtte for sine kunder i hverdagen. 

De har til nå holdt seg svært passive til sosiale medier, men vil nå ta steget videre og bli endel av det. De ønsker spesielt å opprette et godt forhold til sine kunder, og  fortelle om sine egne tjenester gjennom sosiale medier. I forbindelse med dette har de nå laget et strategi for sosiale medier.

Strategi for bruk av sosiale medier i banken Elegantè:

Trykk på storskjerm for å få mer lesbar tekst på presentasjonen.

Bedriften er fiktiv, og er laget i skolesammenheng i faget Sosiale medier.

Hva syntes du om min strategi? 

Strategi for bruk av sosiale medier i en bedrift

Når en bedrift skal ta i bruk sosiale medier, er det viktig å ha tenkt over hva bedriften vil oppnå. Det er derfor viktig å ha en strategi. 

I dag trer flere og flere bedrifter inn i de sosiale mediers verden. Det er ikke til å stikke under en stol at mange av bedriftene har tatt steget ut i de sosiale mediene uten mål og mening. Sosiale medier virker lovende og spennende, og de vil ta del i «morroa«, men de veit kanskje ikke helt hva de vil oppnå.

Både Facebook og Twitter har i dag svært mange brukere, slik at det da virker svært attraktivt å delta i disse mediene for å nå frem til svært mange mennesker på en enkel måte. Dette kan for en bedrift høres veldig fristende ut og som en utrolig mulighet.

Det finnes gode eksempler på bedrifter der ute som uten tvil har fått det til i sosiale medier og som er fullt klar over hva de driver med, og som har en god plan og strategi for deres opptreden. Eksempler på bedrifter som dette er: NetCom, Rimi, NRK, pluss en rekke andre.

Så hva skal til for å tre ut i sosiale mediers verden på en god måte, og å få avkasting på det? Les videre