Hvordan nå kundegruppen og forholde seg til ansvarsforhold i sosiale medier?

Stadig flere virksomheter ønsker å bli en del av de sosiale nettverkene. De ønsker å knytte bedre kontakt med sine kunder og dele informasjon om sin virksomhet. For å gjøre dette er en virksomhet helt avhengig av å få en stor og solid følgerskare, jeg skal nå gå inn på hvordan en virksomhet kan få en stor og solid følgerskare.

Danne en stor og solid følgerskare i de sosiale nettverkene
Det er veldig smart å starte med en god plan. Det å planlegge hvordan bedriften skal entre sosiale medier, hvordan de skal benytte de ulike sosiale nettverkene og sett gode mål for hva bedriften vil oppnå ved bruk av sosiale medier gjør det enklere for bedriften å eksistere i de sosiale nettverkene.

Man kan si at det finnes noen hovedingredienser som skal til for å danne en stor og solid følgerskare, disse er:

Vær interessant: Det viktigste punktet for å danne seg en følgerskare i de sosiale nettverkene er å være interessant for brukerne, er ikke virksomheten det er det lite vits å være der. For å virke interessant er det viktig å være aktiv og komme med noe som anses som nyttig og givende for din kundegruppe regelmessig. Hvis kundegruppen syntes du er interessant vil de følge deg, og de som følger dem vil kanskje også oppdage bedriften, og med et vips har man satt igang en god sirkel som trekker brukere til deg. For å skaffe de aller første brukerne kan det være smart å få med venner og bekjente til å følge deg, dette øker sjansen for at flere oppdager bedriften. Les videre

Bruk av twitter i virksomheten

I dagens samfunn blir det stadig vanligere at virksomheter bruke sosiale medier. Twitter kan vise seg å bli en stor suksess for bedriften hvis det brukes riktig, og være en genial markedsførings- og kommunikasjonskanal ut mot bedriftens kunder. Samtidig kan dårlig bruk av Twitter få store konsekvenser for bedriften om det ikke brukes riktig. Jeg skal nå gå inn på hvordan Twitter kan brukes for å gi gevinst for en virksomhet.

Gartners fire strategier for mikroblogging
Gartner har utarbeidet fire strategier de mener bedrifter bør vurdere om de skal engasjerer seg i kanaler for mikroblogging som f.eks. Twitter.

1. Direkte
Her skal bedriften opprette en eller flere offisielle kontoer i bedriftsnavnet eller produktnavn.  Når man oppretter slike kontoer er det viktig å tenke på at kommunikasjon med en slik konto må ses på som offisiell, samtidig som det er viktig å opprette en god balanse slik at man ikke blir oppfattet som kjedelig eller statisk. Det er også viktig å ha et forhold til hvordan man skal behandle tilbakemeldinger og spørsmål. Uvettig bruk av tweets og svar på henvendelser kan skade bedriften enormt. Garnter legger vekt på at det kan være viktig å opprette brukere for de største merkevarenavnene i bedriften som et minimum, slik at ikke andre gjør det og bruker dem uriktig for å skade bedriften. Les videre

Observasjoner på Twitter

Twitter er et sosialt nettsted med over 200 millioner brukere. Twitter er en mikroblogg, noe som innebærer at man kun kan uttrykke seg ved hjelp av 140 karakterer. Prinsippet går ut på å dele interessante temaer og det som opptar deg med andre gjennom tweets og direktemeldinger. Ved å følge andre brukere og bli fulgt av andre danner man et stort sosialt nettverk.

Brukere
Det finnes i dag to typer brukere – vanlig bruker og sertifiserte brukere. En vanlig bruker er den type bruker mannen i gata har, mens en sertifisert bruker er en offentlig person som er godkjent av Twitter, slik at man kan være sikkert på at den offentlige personen er den personen den gir seg ut for å være.

Tweets og direktemeldinger
En tweet er den statusmeldingen du skriver på Twitter. Som nevnt tidligere kan man kun uttrykke seg med 140 tegn, slik at man må uttrykke seg kortfattet. Mange deler ofte linker til spennende artikler, nyheter ol. på Twitter, og en link kan ofte bli ganske så lang. For å løse dette problemet forkorter Twitter linkene for deg, slik at linken ikke vil bruke opp alle tegnene dine i en tweet. Genialt!

For å holde en mer privat samtale på Twitter, kan man sende direktemeldinger til andre brukere. Dette forutsetter at brukeren allerede følger deg, det går ikke an å sende en direktemelding til en bruker som ikke følger deg. Disse direktemeldingene vil kun du som skriver og mottakeren kunne lese, i motsetning til en tweet som er offentlig for alle. Les videre